Klientų istorijos

Vilniaus Buhalterių Grupė – daugiau paslaugų per tiek pat laiko

Dovile Miseviciute ·

Passionate content marketer looking to bring better solutions to the project management space. 2020 - Present Marketing specialist at Teamhood. 2014 - 2020 Marketing manager for Eylean.

finansų apskaita

Buhalterines paslaugas teikianti Vilniaus Buhalterių Grupė (VBG) savo veiklą planuoja savaitėmis. Iš pirmo žvilgsnio buhalterinės apskaitos paslaugos atrodo lengvai prognozuojamos, periodiškos ir net monotoniškos. Pasirašomos sutartys su klientais taip pat dažniausiai gana aiškiai apibrėžia paslaugų apimtis, jų periodinį intensyvumą. Tačiau realybė retai sutampa su sutarties turiniu.

Klientai, pasirinkdami VBG, tikisi, kad profesionalai išspręs visus su apskaita susijusius klausimus, ne tik tuos, kurie įrašyti sutartyje. Dažnai klientas neturi ir nuosavų resursų ar tinkamos alternatyvos papildomiems darbams atlikti. VBG komandai tai iš vienos pusės reiškia nukrypimus nuo kasdienės rutininės veiklos, tačiau iš kitos pusės – galimybę sukurti neplanuotą papildomą vertę klientui, užsitikrinti jo lojalumą ir padidinti pajamas. Žinoma tam reikia pritaikyti procesus, kad neplanuotos užklausos nemažintų darbo efektyvumo ir nekeltų streso darbuotojams.

Esant tokioms verslo sąlygoms, kassavaitinis planavimas yra būtinas – visada reikia būti pasiruošus perskirstyti resursus, pakeisti prioritetus, suplanuoti naujas užduotis. Todėl kiekvieną pirmadienį komanda pasiskirsto užduotis Teamhood lentoje. Užduotims priskiriamas planuojamas atlikimo laikas, todėl darbo krūvių (workload) ataskaitoje lengva matyti kas iš kolegių galėtų priimti papilodmas užduotis, jei tokių atsirastų.

Matydama resursų užimtumą, aiškiai matau, kas iš komandos galėtų priimti naują neplanuotą užduotį“,– sako Visita Ivaškevičiūtė, VBG apskaitos skyriaus vadovė. Tokiu būdu kliento įtampa yra amortizuojama ir neperduodama VBG kolektyvui.

Laiko sąnaudų ataskaitos taip pat padeda gerinti darbų paskirstymą. Lyginant realiai sugaištą laiką su numatytuoju galima lengvai įvertinti reikalingus resursus panašioms užduotims atlikti ir tiksliau planuoti darbus ateityje.

Pritaikius kassavaitinį darbų planavimo ciklą ir darbo krūvių stebėseną VBG finansų apskaitos komandoje pagerėjo darbo klimatas, išaugo klientų pasitenkinimas, o taip pat – effektyviai išnaudojant laisvas valandas bei priimant daugiau klientų užduočių pradėjo augti ir pajamos.

time sheet report
Laiko apskaitos ataskaitos pavyzdys. Realiai sugaišto laiko palyginimas su planuotu.

Sužinokite daugiau:

Teamhood sprendimas finansų apskaitos įmonėms

Teamhood uses cookies, to personalize content, ads and analyze traffic. By continuing to browse or pressing "Accept" you agree to our Cookie Policy.