Funkcijos

Projektų valdymas

online

Gantto diagramos

Planuokite ir valdykite savo projektus detaliai su Teamhood Gantto diagramomis.

Project portfolio teamhood

Projektų portfelis

Projektų vadovams – laikykite visus savo projektus vienoje vietoje su mūsų projektų portfeliu.

kanban boards

Kanban lentos

Paverskite savo idėjas į konkrečius planus per kelias sekundes su mūsų individualiai pritaikomomis Kanban lentomis.

item details estimate

Apimčių įvertinimai

Iš anksto įvertinkite užduotims reikalingą biudžetą ir laiko sąnaudas, kad planai taptų konkretūs ir pamatuojami.

timeline view dependencies

Priklausomybės

Sujunkite priklausomas užduotis vienu spustelėjimu Gantto diagramoje arba laiko juostoje.

unlimited hierarchy

Neribotas vaikinių užduočių skaičius

Padalinkite dideles užduotis į mažesnes dalis bei paskirstykite atsakomybes komandoje.

Bendradarbiavimas

workspace

Komandų darbalaukiai

Komandų darbalaukiuose gali būti tiek užduočių valdymo lentų, kiek jums reikia.

features team roles

Naudotojų teisės

Kiekvienam komandos nariui galite priskirti specifines funkcijas darbalaukyje – suteikti peržiūros, redagavimo arba nustatymų keitimo teises.

list view

Sąrašo vaizdas

Skirtas tam, kad galėtumėte matyti visą projekto apimtį.

kanban view

Kanban vaizdas

Labiausiai tinkamas statuso atnaujinimams bei užduočių kategorizavimui – Teamhood yra lanksčiausias Kanban įrankis pasaulyje.

timeline

Laiko juostos vaizdas

Labiausiai tinkamas laiko planavimui ir punktualiam rezultatų pateikimui.

workload

Komandos užimtumo vaizdas

Labiausiai tinka racionaliam resursų paskirstymui ir darbo trikdžių išvengimui.

connected boards

Susietos lentos

Tarpkomandinis bendradarbiavimas: galite perkelti užduotis iš vienos funkcinės srities lentos į kitą.

item roles

Atsakomybės užduotyse

Vienas komandos narys yra atsakingas už užduoties atlikimą, bet galite pridėti kitus kaip stebėtojus.

comments

Komentarai

Komentuokite užduotis ir paspartinkite jų atlikimą, padėdami kolegoms.

attachments

Prisegti dokumentai

Laikykite visus dokumentus, nuotraukas ar kitus failus prisegtus prie konkrečiai tos užduoties, su kuria jie susiję.

file view

Dokumentų vaizdas

Greitai raskite ir valdykite savo dokumentus. Ieškokite pagal pavadinimą arba susijusią užduotį.

Užduočių valdymas

attachments

Užduočių kortelės

Visą informaciją apie užduotį rasite čia. Taip pat matysite visus pokyčius, atliktus su užduotimi ir lokalizuotus laike.

tags

Žymos

Sukurkite norimą kiekį žymų, kad galėtumėte klasifikuoti užduotis ir lengviau jas filtruoti.

colors

Spalvos

Jūsų planai – dar vizualesni su spalvomis.

status

Statusas

Atnaujindami užduočių statusą padėsite atpažinti, ties kuo šiuo metu dirbama ir kas dar laukia savo eilės.

estimaions

Išankstiniai įvertinimai

Įvertinkite užduotis valandomis arba pinigais. Taip konkrečiau žinosite, kiek laiko galite užtrukti arba pinigų panaudoti ties tam tikra užduotimi.

task links

Užduočių nuorodos

Konkrečią užduotį jūsų kolega gali pasiekti sekundės greičiu, jei pasidalinsite nuoroda žinutėje arba laiške.

unlimited hierarchy

Neribota hierarchija

Padalinkite dideles užduotis į mažesnius elementus ir paskirstykite atsakomybes komandoje taip, kad jos būtų aiškios visiems.

gantt chart online

5 vaizdai

Sąrašas, Kanban, Laiko juosta, Užimtumas arba Gantt. Jūsų pasirinkimas.

task recurrence

Pasikartojančios užduotys

Automatizuokite reguliariai pasikartojančias užduotis. 

import tasks

Importuokite užduotis

Importuokite iš Excel, CSV arba Microsoft Project ir lengvai valdykite savo užduotis.

export tasks

Eksportuokite užduotis

Eksportuokite lentas arba sąrašus bet kokioms ataskaitoms, kurių jums gali prireikti.

email to task

Laiškas į užduotį

Persiųskite laiškus į bet kurią lentą ir paverskite juos užduotimis.

Laiko valdymas

my agenda

Mano dienotvarkė

Pradėkite dieną su aiškia dienotvarke ir jos pabaigoje jauskitės produktyviai.

notifications

Pranešimai

Pasirinkite, kokius pranešimus norite gauti. Niekada nepraleiskite svarbių pokyčių.

time tracking

Sekite laiką

Integruota laiko skaičiuoklė leis jums žinoti, kiek laiko praleidžiate ties užduotimis. Įjunkite skaičiuoklę, kai pradedate dirbti, ir išjunkite, kai baigiate.

log time

Laiko apskaita

Nesate pratę prie laiko skaičiuoklės? Galite prisegti prie užduoties praleistą laiką ir vėliau.

due dates

Terminai

Nustatydami terminus užduotims išvengsite vėlavimo.

due notifications

Vėluojančios užduotys

Vėluojančios užduotys bus automatiškai pažymėtos raudonai – taip iškart pastebėsite svarbiausius darbus.

timeline

Laiko juosta

Nustatykite projektų terminus laiko juostoje. Panašu į Gantt, tik paprasčiau naudotis.

workload

Komandos užimtumas

Valdykite komandos užimtumą, racionaliai paskirstykite resursus, kad visi būtų užsiėmę, bet nepersidirbtų.

time sheet report

Laiko ataskaitos

Palyginkite savo išankstinius laiko sąnaudų numatymus su išties dirbant ties užduotimi praleistu laiku. Tiksliau numatykite sąnaudas.

Proceso dizainas

kanban view

Individualiai pritaikomos lentos

Lanksčiausios Kanban lentos rinkoje. Teamhood gali pasiūlyti lentą bet kokiam procesui ar struktūrai.

connected boards

Susietos lentos

Vizualizuokite savo procesus per kelias atskiras susietas lentas lengvesniam darbo valdymui.

item templates

Užduočių klonavimas

Bet kurią užduotį galite klonuoti ir taip sutaupyti laiko, kai ateityje teks kurti panašias užduotis.

board templates

Lentų klonavimas

Rinkitės iš jau sukurtų lentų šablonų: kas labiausiai tiktų jūsų procesams, metodams ar industrijai.

wip limits

WIP limitai

Galite nustayti limitus skaičiui užduočių, esančių vykdomojoje fazėje.

task recurrence

Pasikartojančios užduotys

Sutaupykite laiko automatizuodami pasikartojančias užduotis. 

estimaions

Įvertinimo vienetai

Pasirinkite, kaip norite įvertinti užduotis – valandomis, pinigais ar sudėtingumo taškais.

Ataskaitos, analitika

dashboard

Darbalaukis

Sekundės greičiu pamatykite, kaip sekasi jūsų komandai.

time sheet report

Laiko ataskaitos

Palyginkite išankstinius laiko sąnaudų numatymus su išties ties užduotimis praleistu laiku. Tiksliau numatykite.

time to complete

Laikas iki užbaigimo

Agile rodiklis: kaip greitai jūsų komanda atlieka užduotis po jų sukūrimo?

completed on time

Laiku užbaigta

Agile rodiklis: Kiek užduočių jūsų komanda baigia laiku?

aging in progress

Užstrigusios užduotys

Agile rodiklis: Kaip ilgai jūsų užduotys yra „vykdoma” fazėje?

new vs completed

Nauja vs atlikta

Agile rodiklis: ar jūs atliekate užduotis greičiau, nei sukuriate naujas?

actionable items

Imkitės priemonių

Vienoje vietoje matykite visas užduotis, kur reikėtų imtis priemonių jų atlikimui paspartinti.

Integracijos

teams

Microsoft Teams

Sukurkite ir priskirkite kolegoms užduotis tiesiai Teams pokalbiuose.

kanban view

Open API

Integruokite Teamhood į savo kompanijos skaitmeninę infrastruktūrą su Open API, kuris leidžia įvairias integracijas.

features

SSO

Naudokitės savo Microsoft ID, kad prisijungtumėte prie Teamhood, ir laikykite savo duomenis saugiai.

Pradėkite dabar!

Teamhood uses cookies, to personalize content, ads and analyze traffic. By continuing to browse or pressing "Accept" you agree to our Cookie Policy.